Swedish Arabic English German Hebrew Turkish

Om distriktet

ADG- Assyriska Distriktet i Göteborg bildades 1989 och har till ändamål att inom sitt verksamhetsområde vara förenande organ för de till ARS anslutna Assyriska föreningarna i Göteborg. Och på grund av riksförbundets stadgar samordnar föreningarnas verksamhet och i frågor av gemensamt intresse representera dessa inför statliga och kommunala organ.
Att främja den assyriska befolkningens gemensamma sociala och kulturella strävanden med målsättning att uppnå jämställdhet mellan assyrier och landets majoritetsbefolkning.
Att arbeta för assyriernas anpassning till aktiva medlemmar i det svenska samhället och för deras utveckling till en tvåspråkig befolkningsgrupp.
Distriktet är partipolitiskt och religiöst obundet organisation.


För att konkretisera och uppnå målen anordnar Distriktet till exempel: gemensamma veckoslutskurser, läger och seminarier för barn - och ungdomar. Genom dessa evenemang får ungdomarna tillfälle att stifta bekantskap med andra assyriska ungdomar under roliga former. Distriktet förenar på så sätt engagemang, nöjen och en personlig utveckling. En viktig ståndpunkt för ADG är att ta en aktiv roll i vidmakthållandet av värderingar som syftar till att demokrati - och jämställdhetsidealen verkligen vinner förankring och efterlevs. För ADG är det viktigt att främja demokrati och jämlikhet mellan könen både inom distriktet och i samhället i stort. 

 
Anslagstavla

a

 
Förerningar (Göteborg)
Assyriska VF Frölunda
Hammurabi Frölunda
Assyriska BK Frölunda
Ishtar Hjälbo
Ashurpanibal Kortedala
  Bergsjön Bergsjön
 
Webbtv