Swedish Arabic English German Hebrew Turkish

Hanna Selman

 

Den assyriske författaren Hanna Selman dog i en tragisk bil olycka i Libanons huvudstad Beirut, den 27 november 1981. Vi ger oss en kortfattad bild av vad Selman åstadkommit.

Författaren Hanna Selman föddes 1911 i byn Mahsarte i Turabdin. Strax efter första världskriget flyttade han tillsammans med sina föräldrar och anhöriga till staden Adana i södra Turkiet. I Adana gick han i en assyrisk skola, som efter första världskriget inrättades i syfte att i första hand samla föräldralösa assyriska barn och i andra hand ge övriga assyriska barn så många som möjligt – en meningsfull utbildning. Skolan leddes av Hanna Dolabani som under tiden var munk och senare utsågs till ärkebiskop för hela Mardin-provinsen.

De elever som fick sina grundläggande studier i den här skolan är de som spelat huvudrollen i utvecklingen av det assyriska språket och den assyriska kulturen under det sista halvseklet.
Efter några års vistelse i Adana flyttade Hanna Selman tillsamman med sina föräldrar till Libanon. Han fortsatte sina studier vid ”Institutionen för utveckling av assyriska skolor” i Beirut. Huvuds

ätet till båd

e skolan i Adana och i Beirut låg i Amerika. Studierna vid den här institutionen gav Selman möjligheter till högre studier vid den amerikanska universiteten i Beirut. 

 

 

Under tiden blev han lärare vid ”Institutionen för utveckling av assyriska skolor” och samtidigt fördjupade han sina kunskaper i världslitteraturen. Han forskade i assyriernas kultur och språk.
Hanna Selman kunde – liksom andra assyrier – inte komma ifrån att flytta från den ena platsen till den andra. 1946 gac han sig i väg den här gången till Djezire-provinsen, som ligger i nordöstra Syrien. Där undervisade han i assyriska skolor. Men efter tolv års vistelse i Syrien återvände han till Libanon och undervisade i Litteratur vid den amerikanska universiteten.

Selman besatte djupa kunskaper i flera språk: assyriska, arabiska, engelska, franska och turkiska. Han gjorde en del översättningar från engelska och franska till assyriska, bland de värdefullaste översättningarna är GENEVIEVE (en fransk legend). Han skrev en del barn läroböcker på assyriska, (antalet är ej känd hos oss) medverkade i olika assyriska tidningar och diktade mer än hundra långa dikter med skiftande innehåll. I sina dikter värnar han om assyriska folkets kulturella och sociala rättigheter. Hanna Selman var också medlem i språkakademin som utarbetade ett särskilt supplement till Avgin Mannas lexikon. Supplementet omfattar nära 3000 moderna uppslagsord och fraser i assyriska språket.

Till slut kan vi säga att Hanna Selman blev ett föredöme, som följas av den yngre assyriska generationen.

Tidigare publicerad i Hujådå. 

 

 

 

 

 
Anslagstavla

a

 
Förerningar (Göteborg)
Assyriska VF Frölunda
Hammurabi Frölunda
Assyriska BK Frölunda
Ishtar Hjälbo
Ashurpanibal Kortedala
  Bergsjön Bergsjön
 
Webbtv